Thành công trong việc thụ thai

Thành công trong việc thụ thai

subfertile 250Phương Pháp Rụng Trứng Billings™ rất thành công trong việc giúp các cặp vợ chồng, ngay cả những cặp nghĩ rằng họ vô sinh hoặc đã thất bại khi Thụ tinh Trong Ống nghiệm, có thai theo cách tự nhiên. Biết cách xác định thời gian có thể thụ thai và Đỉnh của khả năng thụ thai tối ưu hóa cơ hội thụ thai của quý vị. Một nghiên cứu 5 năm về Billings Ovulation Method™ với các cặp vợ chồng muốn có thai cho thấy một tỷ lệ mang thai được biết là 78%. Tỷ lệ mang thai được biết ở các cặp vợ chồng khó thụ thai là 65% và ở phụ nữ hơn 38 tuổi là 66%. Trong số các cặp vợ chồng trong nghiên cứu trước đó đã thử Thụ tinh Trong Ống nghiệm hoặc Thụ tinh Nhân tạo mà không thành công, 35% thụ thai tự nhiên với Phương Pháp Rụng Trứng Billings™.

Nghiên cứu: Có thai với Phương Pháp Rụng Trứng Billings™ 

Nghiên cứu thực hiện bởi Nhóm Nghiên cứu về Nghiên cứu Phương pháp Rụng trứng và Trung tâm Tài liệu Úc, 1999-2003.

Sơ lược Kết quả
Nghiên cứu gồm có tất cả các cặp vợ chồng muốn có thai và tham gia 17 phòng khám Phương Pháp Rụng Trứng Billings™ ở Úc trong một khung thời gian quy định. Nhóm người gồm đủ mọi lứa tuổi, có kinh kỳ dài hay ngắn hoặc đã được chẩn đoán khó thụ thai ở chồng hay vợ.

Tổng số Người tham gia 449
Kết quả được biết 358
Tỷ lệ thụ thai được biết 278/358 78%
Phụ nữ trong nghiên cứu được phân loại là khó thụ thai1 207
Kết quả được biết 172
Tỷ lệ thụ thai được biết 111/172 65%
Phụ nữ trong nghiên cứu hơn 38 tuổi 65
Kết quả được biết
48
Tỷ lệ thụ thai được biết 32/48
66%
 
Phụ nữ trong nghiên cứu đã không thành công với Thụ tinh Trong Ống nghiệm/Thụ tinh Nhân tạo 20
Kết quả được biết
20
Tỷ lệ thụ thai được biết 7/20
35%
 
Thời gian nỗ lực thụ thai trung bình của tất cả các cặp vợ chồng trước khi đến phòng khám Phương Pháp Rụng Trứng Billings™ 15 tháng
Thời gian trung bình từ hướng dẫn đầu tiên về Phương Pháp Rụng Trứng Billings™ đến khi thụ thai 4.7 tháng
Cặp vợ chồng không con 60%
Kiến thức về tín hiệu của khả năng thụ thai trước đó 18%
 
Sự hài lòng

93% hài lòng và sẽ giới thiệu Phương Pháp Rụng Trứng Billings™ cho người khác.
95% cho biết Phương Pháp Rụng Trứng Billings™ đã giúp họ hiểu được khả năng thụ thai và không thụ thai.

1Cố gắng có thai trong ít nhất 12 tháng.
FaLang translation system by Faboba

WE'RE JUST A PHONE CALL OR CLICK AWAY!

Contact us to set up an in-person or online appointment with an accredited Billings Ovulation Method® tutor who will guide you through each step of the process.

Your personal tutor is here for you to help you and answer
all your questions along the way!

Click here 

DONATE to Billings LIFE - Leaders in Fertility Education

 

AboutThe Billings Ovulation Method®

PreventPrevent pregnancy naturally

Fertility Information

Books, resources, educational materials, brochures, ebooks and other downloads.

Shop

Online Tutoring or Charting

Seminars